• Munkatársaink

  • Lukács Mária
   Óvoda vezető

   „Engem ne emeljen magasba senki,
   Ha nem tud addig tartani,
   Míg tényleg megnövök,
   Guggoljon ide mellém,
   Ha nem csak hallani,
   De érteni akar,
   Hogy közel legyen
   A szívdobogásunk.”

   (Bíratlan Ferenc: Míg megnövök)

  • Harmai Gábor
   plébános
  • Babos Áron
   káplán
  • Deme Zsófia
   Óvónő - Liliom csoport, óvodavezető-helyettes

   „Légy azzá, aki vagy! Ne azzá legyél, akivé én akarlak tenni!”

   (Vekerdy Tamás)

  • Csató Józsefné Judit
   Óvónő - Kagyló csoport
   „Lehet, hogy elfelejtik, amit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”
   (Carl William Buehner)
  • Fanczalné Szirmay Ildikó
   Dajka - Halacska csoport
   „Gyermekeket nagyon szerető, de határozott vagyok!”
  • Gál Krisztina
   Konyha

   ,,Nem tétlenkedhetsz arra várva,

   hogy majd valaki teljesíti az álmodat!

   Menj és váltsd valóra!”

   (Diana Ross)

  • Kocsisné Sarkadi Gyöngyi
   Gazdasági vezető

   „Mindig adjatok hálát az Úrnak azért, amit kaptatok. Ez a legjobb módja annak, hogy még több kegyelemben részesüljetek.”
   (Pio atya)

  • Kuszinger Éva
   Óvónő - Katica csoport
   „Az áldott Szűz hallgassa meg minden imátok.”
   (II. János Pál pápa)
  • Lovasné Verdes Katalin
   Óvónő - Liliom csoport

   „Jézus tanítványa voltam
   Gyermekekhez lehajoltam
   A szívemhez felemeltem
   Szeretetre így neveltem.”

   (Benedek Elek)

  • Menyhártné Fehér Anna
   Dajka - Katica csoport

   „Mindenik embernek a lelkében dal van

   és a saját lelkét hallja minden dalban.

   És akinek szép a lelkében az ének,

   az hallja a mások énekét is szépnek.”

   (Babits Mihály)

  • Molnár Ildikó
   Dajka - Liliom csoport
   „Légy kedves, hiszen mindenki nehéz harcot vív, akivel csak találkozol.”
   (John Watson)
  • Németh Antal
   Kertész

   „Minden kert mögött ott a Paradicsom, és néhány kert valódi Paradicsom.”

  • Pap Gabriella
   Dajka - Kagyló csoport
   „Vedd észre a jót.”
  • Pató Eszter
   Óvónő - Katica csoport

   „… Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.

   Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak.

   Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása;

   Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan.”

   (Khalil Gibran)

  • Paziczki-Tari Adél
   Óvónő - Halacska csoport

   „Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyre akkori fejlődése fokán szüksége van.”
   (Maria Montessori)

  • Solymosi Lilla Csenge
   Óvónő - Halacska csoport

   „Hiszek benne, hogy az önálló munka is legfőképpen egy jó csapatban teljesedhet ki, tehát elengedhetetlen egy kellően biztató, egymást támogató és mégis ösztönzően kritikus, ugyanakkor előremutató és kreatív közeg.”

   (Istenes Zoltán)

  • Szekeresné Szente Krisztina
   Óvónő - Kagyló csoport
   “Légy kedves, amikor csak lehet. Mindig lehet.”
   (Dalai Láma)
  • Szirmai Csilla
   Pedagógiai asszisztens
   „Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
   (Antoine de Saint-Exupéry – Kisherceg)