• Bemutatkozó

  Ismerje meg óvodánkat!
 • Tisztelt Érdeklődő Családok!

  Kedves Szülők!

  „Áldd meg azért kegyelmes szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt Uram. Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz!”

  A Liliomkert Katolikus Óvoda az egyedüli katolikus intézmény a XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre egyik legszebb családi házas övezetében, ahol 1994-ben nyitotta meg kapuit a keresztény családok számára.

  A katolikus óvoda is, mint minden más óvoda arra a célra van rendelve, hogy a teljes emberi személy kiformálódásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény világszemlélet szerint igyekszik elérni. Ennek megfelelően a katolikus nevelés feladata:

  • az Isten felénk irányuló szeretetének megéreztetése a csodálatosan teremtett világon keresztül
  • a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése, korosztályuknak megfelelően
  • a keresztény családi nevelés folytatásaként a keresztény értékek erősítése és kiteljesítése
 • Óvodánk arra kötelezi el magát, hogy olyan maradandó erkölcsi értékeket alapozzon a gyermekekben, amelyekre egy életen át szükségük lesz: őszinteség, igazmondás, megbocsátás, segítőkészség, a szülő szeretete, tisztelete, a felebaráti szeretet megalapozása, a tolerancia, a nyitottság, másokra való odafigyelés, az öröm megélése, hitének alapozása.

  Nem véletlen a pedagógiai, nevelő-oktató munkák választott mottója sem:

 • Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és ha megöregszik, akkor sem tér el attól.

  — Péld 22,6
 • hiszen a példabeszédekből vett idézet meghatározó igazságot tartalmaz a gyermekek nevelésével kapcsoaltban is.

 • Liliomkert

  Katolikus Óvoda

  Az óvoda nevének – „Liliomkert” – fontos üzenete van, valamint keresztény szimbólumokat is tükröz. A fehér liliommal sok szentképen találkozhatunk, ami a szépség, a tisztaság szimbóluma, és a kis Jézust is gyakran ábrázolják a fehér liliommal, de ugyanakkor a gyermek számára is felfogható név, ismert és megtapasztalható, mint növény.

 • Nyitvatartás

  Reggel 7-től délután 17-ig állunk a gyermekek rendelkezésére, nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

 • Szervezeti felépítés

  Jelenleg két telephelyen működünk, négy csoporttal.

 • A Wlassics Gyula utca 66. szám alatt lévő telephely, ahol a kis- és középső csoport működik

 • A Wlassics Gyula utca 84/A. szám alatti székhely, ahol két nagycsoportba járó gyermekek nevelődhetnek keresztény szellemben.

  • Cím

   1181 Budapest,
   Wlassics Gyula utca 66.

  • Elérhetőség

   +36 (1) 290 1533

  • Cím

   1181 Budapest,
   Wlassics Gyula utca 84/A.

  • Elérhetőség

   +36 (1) 291 2162

 • Intézményünk az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat a Köznevelési törvényben előírt létszámmal látja el: nyolc szakképzett óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens, öt dajka. Egyéb feladataink ellátásában, gazdasági, konyhai dolgozó és karbantartó működik közre.

  Az óvoda helyiségei oly módon vannak berendezve, felszerelve, hogy az a gyermekek igényeit szolgálja. Óvodánk arculatát és irányvonalát az elmúlt években igyekeztük átalakítani: csoportszobáink új fa bútor és kiegészítőikkel, valamint új textíliákkal gazdagodtak, melyek jól illenek a környezet tárgyaihoz, programjaink megvalósításához. Dekorációinkat, játékainkat folyamatosan újjávarázsoljuk, törekedve arra, hogy minél inkább a természetes anyagok kapjanak teret a gyermekek mindennapi életében.

  A légúti megbetegedések kezelésére, a fertőző betegség megelőzésére kiváló lehetőséget biztosít a só szoba, melyet rendszeresen látogatnak a csoportok, illetve különböző tevékenységeket is szoktak itt szervezni.

  Óvodai könyvtárunk állománya évről-évre folyamatosan bővül és gazdagodik a legújabb szakmai-, mesés-, verses könyvekkel és egyéb kiadványokkal. Ezeket a szülők is igénybe vehetik.

  A munkára nevelésben fontos szerepet kap a veteményes-virágos kiskertünk, mely gazdag élményszerzési lehetőséget biztosít kis óvodásaink számára. Az udvari játszóeszközöket folyamatosan bővítjük.

  A Wlassics Gyula utca 84/A. szám alatti épületünknek nincs udvara, de ezt ismerve, az óvodapedagógusok séták, kirándulások, sportjátékok, játszótéri tevékenységek beiktatásával teszik változatossá a gyermekek mozgásigényeit. Ennek megfelelően gyakran veszik igénybe a szomszédban lévő plébánia nagy kertjét, a Bókay kertet és Bókay-gödörben lévő játszóteret, illetve a másik telephelyen működő óvodánk kertjét is.