• Zenevarázs

  A muzsika szeretete
  • Csoportok:
   Liliom és Halacska csoport
  • Rendszeresség:
   Hetente
  • Időtartam:
   45 perc
  • Oktató:
   Horváthné Kiss Katalin
 • Leírás

  A „ZENEVARÁZS” (Kokas-pedagógia – élmény alapú komplex művészetpedagógia), egy zenei alapú személyiségfejlesztő foglalkozás, melynek célja az aktív zenehallgatás az önkibontakoztatás, a harmonikus személyiségfejlesztés érdekében.

  A zenei alapú komplex művészetpedagógiában az ének, a zene, a mozgás, a dramatizálás, a mesélés, a képi ábrázolás összefüggő alkotó tevékenységei egyaránt megtalálhatók. A Kokas-foglalkozásokban fontos szerepe van az érintésnek, a mozgásnak és mozgatásnak, a hallásnak és hallgatásnak, a saját test megélésének és a másik testhez való alkalmazkodásnak. A személyhez szóló énekek, a foglalkozásokon megélt egyéni, belső képek és a csoport saját történetei, élményei aztán képi (pl. festés, rajzolás) és szóbeli feldolgozásra kerülnek. Ezáltal az élmények megragadhatóvá, közölhetővé válnak, és elmélyülnek.

  A Kokas módszer egyik legfontosabb jellemzője, hogy itt nem az azonnali eredmény, a megtanult dalok állnak a középpontban, hanem a folyamat, amelynek hatására a gyerekek nyitottabbak, elfogadóbbak lesznek, és jobban megismerik önmagukat. Az átváltozás, az, hogy a zene hallgatása közben a gyerekek különböző tárgyakat, élőlényeket személyesítenek meg, segíti a kreativitást, a figyelemösszpontosítást, mozgáskoordinációt. A legfontosabb azonban, hogy a mozgás és az alkotás végtelen változatosságával ki tudják fejezni azokat az érzelmeket, amelyeket szavakban nem képesek.

 • Pár szó Kokas Kláráról

  Kokas Klára (1929-2010), a komplex művészetterápiás módszer kidolgozója úttörő zenepedagógus volt, Kodály Zoltán tanítványként énektanárként, karvezetőként végzett, majd a pszichológia, pedagógia felé fordult. Eltérő fejlődésmenetű gyerekekkel foglalkozott, ötven évvel ezelőtt az éneklés, a zene, a mozgás és a vizuális ábrázolás különféle eszközeit használva dolgozta ki saját metódusát. Kutatásaiban azzal foglalkozott, hogy a zene milyen mozgásokat ihlet a gyerekeknél, és ez a mozgássor hogyan járul hozzá személyiségük kibontakozásához.