• Néptánc, népi játékok

  Néphagyományaink megismerése
  • Csoportok:
   Liliom és Halacska csoport
  • Rendszeresség:
   Hetenete
  • Időtartam:
   45 perc
  • Oktató:
   Tálas Ágnes
 • Leírás

 • Az óvodai néptánc foglalkozás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a gyerekekben.Az egész személyiségre ható komplex, fejlesztő, játékos foglalkozások pozitívan hatnak a gyermek érzelmi, értelmi, anyanyelvi és esztétikai életére és segítik mozgásfejlődésüket.

  Népet csak egészében lehet megismerni. A nép dalát is csak az érti meg igazán, Aki ismeri szokásait, ruházatát, ételét Építkezését, egész életét…

  — Kodály Zoltán
 • A néptánc foglalkozásokon az 5-7 éves gyerekek megismerkednek az év jeles napjaival, az ünnepekhez fűződő népi hagyományokkal, a népi hangszerekkel, a népzenével – elsősorban a gyermekjátékokon keresztül. Különböző rigmusokat, mondókákat tanulnak és megismerkednek a néptánc alapvető lépéseivel.

  A foglalkozások többnyire egy-egy jeles nap szokáselemeire épülnek fel, amelynek témáihoz kötődnek a kiválasztott népi játékok, mondókák, esetleg népdalok oktatása. A népszokások megismertetése és a népi játékoktatás mellett fontos elem az élőzenés játékos néptáncoktatás. Az élőzenét tapasztalt, jól képzett népzenészek segítségével valósul meg, akik be is mutatják a hangszereik működését, részeit, történetét. Egy nevelési évben a gyerekek az alábbi hangszereket ismerik meg:

  • citera
  • cimbalom
  • tekerő
  • magyar duda
  • pásztorfurulya
  • egyéb fúvós hangszerek (tilinkó, kaval, kettős furulya, fulyara)
  • koboz
  • ütőgardon
  • hegedű
  • brácsa
  • bőgő
  • doromb
 • A zene, a mozgás, az énekes játék a gyermeki lét egyik legfőbb öröme! Akik már óvodás korukban megízlelik a közös dal és játék boldogságát, megőrzik ezt a kedvet a későbbiekben is, és nem zárkóznak el attól, ami népi és nemzeti, a szavak legnemesebb értelmében. A nemzeti identitástudat, nemcsak a néptánccal, népi gyermekjátékok tanulásával rögzülhet, hanem a magyar népszokások, jeles napok megismerésével, ezek ápolásával is mélyülhet
 • “Legyen előtted mindig út, fújjon hátad mögül a szél, melegen süsse arcodat a nap, az eső puhán essen földjeidre, s míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.”