• Dérné Pósch Helga

  pedagógiai asszisztens

  Ó, Uram!
  Múltamat irgalmasságodba,
  Jelenemet szeretetedbe ajánlom,
  Jövőmet gondviselésedre bízom!

  — Pio atya imája
 • Bemutatkozás

  Mint hitemet gyakorló katolikus ember, fontosnak tartom a gyermekek erkölcsi nevelését. Azt gondolom, hogy igen fontos már kicsi gyermekként megismertetni velük a vallást és a Jóistent. Mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni és nagyon örülök, hogy velük és köztük lehetek.