• Zsolnai Lilla

  óvónő

  Amit egyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek.

  — Mt 25,40
 • Bemutatkozás

  Óvodapedagógusként az elsődleges célom, hogy a rám bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség, jósággyakorlása által. Vidám és játékos hitalapú tanulási környezetet biztosítok, amelyben felfedezheti a gyermek a teremtett világot, ahol fejlődhet és fejlesztheti készségeit.

  Nélkülözhetetlennek tartom a szülőkkel a legnagyobb összefogásban való együttműködést a gyermek érdekeit szem előtt tartva, hogy a legnagyobb szeretetben és megbecsülésben teljenek az óvodás évei. Fontos számomra, hogy a szülővel közösen a gyermek érdeklődési köréhez és fejlődési szükségleteihez igazodó közös célokat tűzzünk ki, melyek elősegítik őt, hogy sikeres, boldog felnőtté váljon.

  Gyógypedagógus – logopédusként számomra az anyanyelvi kultúrán túl a nyelvünk és beszédünk ápolása mindennapi feladat, így az óvodai csoportom mindennapjaiban is alkalmazom a korosztálynak megfelelő szakmai tudásom.

  Logopédusként az elhivatottságom, hogy komplex és személyre szabott fejlesztés útján hozzásegítsem a beszéd-, és nyelvi nehézségekkel küzdő gyermekeket a tiszta, magabiztos beszédhez. A pozitív attitűd, megerősítés és támogató környezet mellett fontosnak tartom, hogy a logopédiai foglalkozások a gyermek számára élvezetes, örömteli és játékalapú folyamat legyen, ne pedig egy kötelező elfoglaltságnak éljék meg.

  A sikeres logopédiai munkához nélkülözhetetlen a szülő együttműködése.  A támogató szülő magatartás erősíti a logopédiai munka eredményességét. A szülőkre partnerként tekintek, akiket bevonok a terápiába, folyamatosan tájékoztatom őket a terápia folyamatáról,céljáról és tartalmáról. Együttműködésük nagyban elősegítik a terápiás foglalkozáson kívüli előrehaladást.

  Az időben megkezdett fejlesztéssel számos későbbi probléma megelőzhető, vagy mérsékelhető a későbbi nehézség. Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzám bizalommal.