• Szikszó Bernadett

    óvónő

    Szívetek legyen vidám mindenkor!

    — Zsolt 22,27
  • Bemutatkozás

    Mint hitét gyakorló katolikus, nagyon fontosnak tartom a gyerekek hitre és erkölcsi értékekre való nevelését. A csoportomban mindig igyekszem a vidám, biztonságos légkör megteremtésére, ami lehetőséget teremt barátságok kialakulására, és arra, hogy bizalommal, bátran merjenek hozzám jönni kérdéseikkel, problémáikkal. Nagy figyelmet fordítok a személyiségük kibontakoztatására, melyet a korosztályuknak megfelelelő játékos foglalkozások és a szabad, kötetlen játék is elősegít. Kiemelt hangsúlyt fektetek a meseolvasás, mesemondás fontosságára, hiszen segít a különböző érzelmeik feldolgozásában.