• Lukács Mária

  óvodavezető

  Engem ne emeljen a magasba senki,
  Ha nem tud addig tartani,
  Míg tényleg megnövök,
  Guggoljon ide mellém,
  Ha nem csak hallani,
  De érteni akar,
  Hogy közel legyen
  A szívdobogásunk.

  — Bírtalan Ferenc: Míg megnövök
 • Bemutatkozás

  A fent említett idézet méltón foglalja össze pedagógiai hitvallásom, hogy a gyermeknek meg kell adni mindent úgy, ahogy mi magunknak is megadnánk – értelmes kereteket, hitet, szeretetet, érzelmeket, azok minden körülmények közti kifejezését – mosolyokkal, érintésekkel, megerősítésekkel, odafigyelést, törődést. Mindezt élet szerűen, természetesen, és nem egy merevvé vált intézményes közegben, hanem rugalmas, humánus, a gyerek jogait, igényeit, tett és tudásvágyát, kíváncsiságát követve, türelemmel, példamutatással tegyük, mert minden, amit teszünk, az nem rólunk szól, hanem általunk, a mi cselekvéseinken keresztül a gyermekekről. Kiemelten fontosnak tartom, hogy az óvodai élet mindennapjait, az önfeledt játék, a hagyományok, a változatos programok, tevékenységek, az Isten és emberek iránti önzetlen szeretet hassa át.

  1998 óta vagyok a Liliomkert Katolikus Óvoda dolgozója, ahol 15 évet töltöttem, mint óvodapedagógus, majd 2013 óta intézményvezetői pozícióba kerülve hiszem azt, hogy Istennek valamilyen szándéka, terve van velem ezen a területen is.

 • Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz s amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz. Igen, jelként kösd őket a kezedre, legyenek ék a homlokodon. Írd fel őket házad ajtófélfájára és kapujára!

  — MTörv 6, 6-9
 • Vezetési filozófiámat is végig kíséri a gyermekek érdekeinek mindenek feletti képviselete, mely örök érték számomra. Elhivatottsággal, empátiával, személyes példamutatással szeretnék segítséget nyújtani abban, hogy a nevelőtestület továbbra is készen álljon az alkotó együttműködésre.  A vezetésemmel összekovácsolódott közösséget úgy szeretném alakítani, gazdagítani, hogy meg erősödjön a tudás iránti vágy, a belső késztetés, az elhivatottság, a módszertani tudatosság, a gyermekek fejlődésébe vetett bizalom, s a családokkal való kapcsolat harmóniája. A vezetői feladatom ezáltal nem lehet más, mint az Erősségeket, a Célokat és az Értékeket összhangba hozni. Arra koncentrálni, ami meg van, és abból kiindulva alkalmassá tenni másokat a felelősség viselésére, arra, hogy mindenki kihozza magából a maximumot, a lelki, és szakmai többletet. Ebben a nehéz, de annál felelősségteljesebb nevelő munkában erőforrást és útjelzőt jelentenek számomra a Szentírás idézett szavai.