• Kuszinger Éva

  óvónő

  Az áldott Szűz hallgassa meg minden imátok.

  — Szent II. János Pál pápa
 • Bemutatkozás

  Jellemző rám az Egyház iránti hűség, és az ezzel szorosan egybefonódó Szűz Mária-tisztelet. Törekszem a Szentlélek ajándékainak elnyerésére és az Isteni erények (hit, remény, szeretet) megtartására, megerősítésére.

  Fontosnak tartom az óvónő-gyermek kapcsolatban az érzelmek szerepét és erkölcsi értékek, erények kialakítását: okosság, igazságosság, erősség, mértékletesség.

  Munkám során kiemelten törekszem a gyermeki lélek ápolására, amely csodaszép remekműve Istennek és gyönyörködni lehet benne, mint az apró mezei virágban! Szerető és elfogadó közeget biztosítok a lelki táplálékok befogadására, a Teremtő Istennel való kapcsolat kialakítására, gyakorlására.