Óvodai jelentkezés 2023-2024-es nevelési évre

 • A gyermek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.

  — Gárdonyi Géza

  Kedves óvodánk iránt érdeklődő CSALÁDOK!

  A Liliomkert Katolikus Óvoda hamarosan megnyitja kapuit a leendő óvodás gyermekek és szüleik számára.

  „Minden gyermek egy-egy csoda és a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie!”

  MI nevelők teljesen elköteleződtünk e szemlélet mellett, pedagógiai küldetésünknek tekintjük és éljük meg a mindennapokban. Ez az elhivatottság ösztönöz bennünket arra, hogy folyamatosan keressük minden gyermek titkát és azon munkálkodjunk, hogy a legjobb tudásunk szerint segítsük őket, hogy ÖNMAGUK lehessenek. E csodálatos gyermeki világ felfedezésére, megismerésére hívjuk ÖNÖKET szeretettel, betekintést adva abba a környezetbe, amely a gyermekek aktivitásától, jókedvétől, énekétől, kacagásától hangos, ahol a kimondott szavakat és ki nem mondott gondolatokat a tartalom és a felelősség jellemzi. 

  Az óvodánk iránt érdeklődő családok részére egy több alkalmas bemutatkozó EGYÜTTLÉTET, ÖSSZEJÖVETELT terveztünk, amelynek több állomásai lesznek az óvodai beiratkozásig. Az összejövetelek alkalmával szeretnénk bemutatni óvodánkat, az itt folyó nevelésgyakorlatunkat, szakmai pedagógiai munkánkat, amelyre jogosan büszkék vagyunk, betekintést engedve az óvoda mindennapi életébe, ezáltal is segítve ÖNÖKET a megfelelő óvoda kiválasztásában.

  Az ismerkedő, családi játszó délutánok IDŐPONTJAI:

 • 1. alkalom
  2023. január 25., szerda 16.00
 • 2. alkalom
  2023. március 08., szerda 16.00
 • A szervezési teendők miatt kérjük, jelezzék részvételi szándékukat!

  Érdeklődni, bejelentkezni a következő elérhetőségeken:

 • Szeretettel hívjuk és várjuk ÖNÖKET, csatlakozzanak minél többen!

   

 • Hívogató nyílt napra

  csak szülők részére

  Osztani magad, – hogy így sokasodjál, Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.

  — Váci Mihály

  Az óvoda népszerűsítési projekt keretében, szeretettel hívjuk és várjuk ÖNÖKET a LILIOM nagycsoportba, egy NYILT NAPRA, 2023.02.20-án, hétfőn és 2023.02.21-én, 8.00-10.30 közötti időintervallumban, ahol lehetőségük lesz megismerni a leendő kiscsoportot indító óvónéniket, nevelési gyakorlatukat, pedagógiai hitvallásukat, az óvoda pedagógiai sajátosságait, tárgyi felszereltségét.

  Találkozzunk a nyílt napon!

  A bemutatkozó programsorozataink által szeretnénk elérni, hogy aki betér óvodánkba, tapasztalja meg és élvezze mindezeket az örömteli ajándékokat, az egymás iránti tiszteletet, szeretetet, derűt, jócselekedeteket, nevelésünk elhivatottságát.

 • Óvodai beiratkozás a 2023-2024-es nevelési évre a Liliomkert Katolikus Óvodába

 • A Liliomkert Katolikus Óvodába, várjuk azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos óvodai nevelés mellett, az örök emberi értékeket megalapozó óvodai nevelést, a kisgyermekek hitre nevelését.

  Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda, így a felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől. Mivel nem vagyunk körzetes óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  • óvodaköteles korba lépő gyermekek (2023 augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket),
  • még nem óvodaköteles gyermekek, de 2024. február 28-ig betöltik a 3. életévüket,
  • a Pestszentlőrinc – Pestszentimre katolikus plébániáihoz tartozó elkötelezett, vallásos családok gyermekei,
  • amennyiben van hely, szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is, illetve,
  • ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

  Óvodánk BEIRATKOZÁSI napokat szervez 2023. március 20 – 21. (hétfő – kedd), 8.00 – 17.00 óra között (1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/a). A jelentkezési napokon szeretnénk személyesen is megismerni a családokat, részletes tájékoztatást adni az óvodánkkal való együttműködés módjáról.

  Kérjük, válasszanak

  megadott időpontok közül!

  A jelentkezésre feltétlenül hozzák magukkal:

  • a SZÁNDÉKNYILATKOZATOT óvodai felvételre (ha még nem küldték el e-mailben vagy nem adták le előzetesen)
  • a gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, keresztelési emléklap, plébánosi (lelkészi) ajánlás -ha van, TAJ-kártya)
  • a szülőkre vonatkozó hivatalos okmányokat(személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány)

   

  Óvodai felvétellel kapcsolatos jogorvoslat

  Az óvoda vezetője

  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában a beiratkozást követően közli a szülővel.

  A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a szülő az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be.

  Kérjük ÖNÖKET, folyamatosan kísérjek figyelemmel a honlapot, ahol minden aktuális információt folyamatosan közzéteszünk.

  Bármilyen felmerülő kérdésben, illetve további információkért szívesen állunk rendelkezésükre a következő elérhetőségeken:

 •  NAGY SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!!!

    

  Üdvözlettel a Liliomkert Katolikus Óvoda közösségének nevében:
  Lukács Mária, óvodavezető