• Beiratkozás

  A 2024/2025-ös nevelési évre

  A Liliomkert Katolikus Óvodába, várjuk azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos óvodai nevelés mellett, az örök emberi értékeket megalapozó óvodai nevelést, a kisgyermekek hitre nevelését.

  Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda, így a felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől. Mivel nem vagyunk körzetes óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  • óvodaköteles korba lépő gyermekek (2024. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket)
  • még nem óvodaköteles gyermekek, de 2025. február 28-ig betöltik a 3. életévüket,
  • a Pestszentlőrinc – Pestszentimre katolikus plébániáihoz tartozó elkötelezett, vallásos családok gyermekei,
  • amennyiben van hely, szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is, illetve,
  • ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

  page3image30957696 page3image30956448

  Óvodánk BEIRATKOZÁSI napokat szervez 2024. március 20 – 21 (szerda – csütörtök), 8.00 – 17.00 óra között (1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/a). A jelentkezési napokon szeretnénk személyesen is megismerni a családokat, részletes tájékoztatást adni az óvodánkkal való együttműködés módjáról.

  A torlódás elkerülése miatt, kérem szépen ÖNÖKET, hogy a TÁBLÁZATBAN jelöljék a megadott IDŐPONTOK közül, melyiken tudnak részt venni!

  Időpont választás LINKJE ide kattintva érhető el.

  A jelentkezésre feltétlenül hozzák magukkal:

  • a SZÁNDÉKNYILATKOZATOT óvodai felvételre (ha még nem küldték el e-mailben vagy nem adták le előzetesen)
  • a gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, keresztelési emléklap, plébánosi (lelkészi) ajánlás -ha van, TAJ-kártya)
  • a szülőkre vonatkozó hivatalos okmányokat (személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány)

  A JELENTKEZÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT letölthető a honlapról és leadása folyamatos:

  • e-mail cím: igazgató@liliomkertovi.hu
  • az óvoda titkárságán, illetve az óvoda postaládájába (1181 Budapest Wlassics Gyula u. 84/a)
  • személyesen a beiratkozás napján.

  Óvodai felvétellel kapcsolatos jogorvoslat

  Az óvoda vezetője

  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában a beiratkozást követően közli a szülővel.

  A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a szülő az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be.

  Kérjük ÖNÖKET, folyamatosan kísérjek figyelemmel a honlapot – www.liliomkertovi.hu, ahol minden aktuális információt folyamatosan közzéteszünk.

  Bármilyen felmerülő kérdésben, illetve további információkért szívesen állunk rendelkezésükre a következő elérhetőségeken:

  Mobil: +36 (30) 522-2373
  Titkárság: +36 (1) 291-2162
  E-mail: igazgato@liliomkertovi.hu
  Web: www.liliomkertovi.hu

   

  NAGY SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!!!

   

  Üdvözlettel a Liliomkert Katolikus Óvoda közösségének nevében: Lukács Mária óvodavezető