Adatik tudtára országnak, világnak: Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én…!

2023. november 19.

           Évek óta tartó hagyomány óvodánkban Szent Márton napját megünnepelni. Ebben az évben is egész héten át készültünk, hogy erre a napra ünneplőbe öltöztessük szívünket, lelkünket. Vallásos nevelésünk keretében nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szentek életének megismertetetésével olyan példaképeket állítsunk a gyerekek elé, akik irányt mutatnak. Így volt most is, hisz nap, mint nap élmények sora várta gyermekeinket Szent Márton nyomába eredve.

           A legenda szerint Szent Márton a libák között rejtőzött el, amikor meghallotta, hogy Tours püspökévé szeretnék választani. Ezért libás játékokat játszhattak, verseket, dalokat tanulhattak az e naphoz kötődő szárnyasokról. Természetesen az ünnep előkészületét az alkotás tette még színesebbé, örömtelibbé, ezért barkácsolásaink során is fel-felbukkantak a libás témájú kreatív ötletek. Az egyik legkedveltebb tevékenység ezekben a napokban a lámpások elkészítése volt. Évről évre szebbnél-szebb alkotások készülnek. A kicsik megismerhették, nagyobb gyermekeink pedig újra felidézhették Szent Márton életét és legendáit a sok megtanult verssel és énekkel. Nagyon ötletes és igényes rajzok készültek a Katica és Halacska nagy csoportos gyermekek jóvoltából a „Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én” című kiállításra.

         A néphagyomány szerint a gazdasági évet, a szántóföldi teendőket Márton napja zárja le, így Márton napjához számos hiedelem, legenda, szokás fűződik, amelyeket az életkori sajátosságoknak megfelelően a gyermekek meg is ismertek.

         A sok örömteli tapasztalat után, november 10-re, péntekre tervezett családokkal való közös ünneplést sajnos le kellett mondanunk az esős időjárás miatt, de a napot egy kis zsíros kenyér, hagyma és tea elfogyasztásával zártuk, mert a mondás szerint”, aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik”. Köszönet a szülői közreműködésnek!

         A Szent Mártonra tervezett ünnepi tartalmakat viszont, hétfő délelőtt közösen megéltük a gyerekekkel, csoportonként. Szent Mártonra emlékezve, a Halacska csoport gyermekei a „Szent Márton köpönyege égig ér…” című jelmezes játék keretében bemutatták a szent püspök életének fontosabb állomásait időrendben: ki is volt Szent Márton, illetve azt a legendáját, amikor a történet szerint egy didergő koldusnak saját köpönyegét félbevágva átnyújtotta azt. Később Jézus megjelent Márton álmában a koldusnak ajándékozott köpenyben, és megköszönte neki jóságát. A jelmezeket viselő szereplők önfeledt és átélt játékukkal nagy örömet és élményt szereztek a kíváncsi Katica, Kagyló és Liliom csoport gyermekeinek, akik nagy tapssal jutalmazták a fellépők előadását.  

        A bemutatott jelenet után, meggyújtottuk lámpásainkat, útnak indultunk az óvoda udvarán, hogy szívünkben is elvigyük ezt a lángot, annak fényét, melegét, hogy Szent Márton követőiként, az irgalmasság tanúságtevői legyünk.

        Szent Márton közbenjárásával segít bennünket, életpéldájával pedig arra hív bennünket, hogy kövessük őt. Ma talán már nem kell kabátunkat félbevágnunk, de Szent Márton ünnepe arra szólít minket, hogy szeretetünket osszuk meg másokkal, hogy figyelmünket és szeretetünket ajándékozzunk egymásnak, hogy segítsük és támogassuk egymást. A közös délelőtti együttlét volt a mi köpeny szimbólumunk, hisz egymást ajándékozhattuk meg figyelmünkkel, drága időnkkel, szeretetünkkel, törődésünkkel, így osztozva lelki jóságunkban.

        Örömmel és hálatelten gondolunk arra, hogy gyermekeinkkel együtt élhettük át ezeket a szívet melengető napokat.

Ovis liturgia és Szent Erzsébet felajánlás a Kagyló csoportbanKrisztus Király ünnepe