30 éves jubileumi tanévnyitó Veni Sancte

2023. október 19.
„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete”.

A zsoltár szavaival köszöntötte az óvodavezető az ünneplésre összegyűlt kedves vendégeket, akik elfogadták a meghívást a 30 éves jubileumi tanévnyitó eseményre, mely a felújított óvoda megáldásával volt egybekötve. Az ünnepségen jelen voltak a fenntartó képviseletében Oláh Gábor tanügyigazgató úr, a kerületi polgármesteri hivatal részéről kijelölt képviselő asszony, Náray Szabó Gézáné, a Liliomkert Katolikus Óvoda nyugalmazott vezetője, Kuti Margit a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola igazgatója, Dányi Barnabás a felújítást végző egyik cégvezetője, a plébániai és kerületi atyák, a kedves „Liliomkertes” családok, rokonok, barátok, ismerősök.

Az óvodavezető köszöntő beszédében hálát adott azért, hogy egy álom válhatott valóra azzal, hogy a 30-ik jubileumi nevelési év kezdetén vehették birtokba a mesésen felújított óvodát. A köszöntés után Harmai Gábor plébános atya megáldotta a felújított óvoda épületét. A megáldási szertartásban közreműködtek a Halacska és Katica csoport gyermekei és nevelői, akik igényesen összeállított ének repertoárjukkal színesítették a közös ünneplést.

Az ünneplő közösség együtt énekelve átvonult a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Főplébániára, hogy a Szentlélek segítségét kérje az új nevelési évre. Az ünnepi liturgiát Harmai Gábor, plébános celebrálta. Prédikációjában a nevelésről, az értékek átadásáról beszélt, hiszen a nevelés a legszebb és legszemélyesebb feladatok közé tartozik. A liturgiában közreműködtek továbbá, Mahimai Raj Anthony, a Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István király plébánosa, a könyörgéseket felolvasó szülők és a ministránsi feladatokat ellátó ovis gyermekek is.

Az ünnepség tovább folytatódott a főplébánia kertjében, ahol a Katica és Halacska nagycsoportos gyermekek egy színvonalas énekes összeállítással köszöntötték a Liliom kiscsoport gyermekeit, átadva nekik az általuk készített kis ajándékot is. 

Az óvodavezető ünnepi beszédében kiemelte, hogy Mi vagyunk azok, akiknek megadatott, hogy tanúi és alakítói lehetnek az óvoda történetének 30-ik esztendejének: szemtanúk és felelősséget viselők egyaránt.

Rajtunk múlik, hogy milyen lesz a következő év, évek, évtizedek, így a mi felelősségünk, hogy milyen szegletkövet, kit választunk közös életünk támaszaként. A mi felelősségünk, hogy olyan – sziklára alapozott – közösséget építsünk, amely ellenáll a legkeményebb viharoknak is.

Rajtunk múlik, hogy a jövőben lesznek-e egészséges és ép családok, amelyek továbbadják az igazságot, az örömhírt.

Közös felelősségünk, hogy közvetítjük-e a világ számára a keresztény családképet, vagy belesimulunk a kényelmes, de lélektelen áramlatokba.

Ehhez az építéshez viszont mindenkire szükség van, mert ha együtt, közös akarattal építünk, az eredmény sokunk szeretetét tükrözi. Az óvodavezető az idei jubileumi évnek külön feladatot is kijelölt, mégpedig SZÍVEKET, erény szíveket kell mindenkinek gyűjteni. Minden hónapban egy – egy erényt kell játékosan kidolgozni a gyerekekkel közösen az életkori sajátosságaik figyelembevételével.

Az ünnepség egy családias, jó hangulatú közös agapéval és beszélgetéssel zárult a templomkertben.

Rózsafüzér imádságUzsalyné Pécsi Rita előadása a nevelőtestületi értekezleten