Tanévnyitó - VENI SANCTE

2022. november 02.

A Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián, 2022. szeptember 2-án, 16 órakor kezdődött a Liliomkert Katolikus Óvoda, tanévnyitó Veni Sancte liturgiája, amelyen az óvoda apraja nagyja és szinte minden családja részt vett.

Az óvodába újonnan érkező kiscsoportosok szüleikkel és nevelőikkel együtt vonultak be a már megtelt templomba, miközben a Szentlélekről szólt az ünnepi bevezető ének.

A liturgiát plébánosunk, Harmai Gábor atya mutatta be. Prédikációjában a nevelésről, az értékek átadásáról beszélt, hiszen a nevelés a legszebb és legszemélyesebb feladatok közé tartozik.

Kérte a Szentlelket, hogy vezesse a nevelőket úgy, hogy érezhessék, nem csak tudást adnak át, hanem bölcsességet, nem csak az értelemnek, de a szívnek is adnak ajándékot. 

A szülőket pedig arra kérte, hogy az idei évben is legyenek igaz segítőtársak, egyenlő partnerek a gyermekekben rejlő lehetőségek birodalmának felfedezésében.

Az óvodavezető köszöntő beszédében hitét fejezte ki abban, hogy szerencsés utat készít a Jó Isten a 29 -ik nevelési évben is. „Gyarapodunk és gyarapítunk; épülünk és építünk” lesz MINDANNYIUNK nevelési vezérfonala. Ebben a közös építkezésben MINDENKIRE szükség van, hiszen nevelni nehéz dolog, jól nevelni még nehezebb, de annál felelősségteljesebb feladat.

Befejezésül hamuban sült pogácsát adott át a gyermekeknek útravalóképpen. A pogácsa már önmagában is szimbólum. Jelentése: az útra indulónak mindig lesz mit ennie. A pogácsa alakja kerek, ez jelképezi a kerek nagyvilágot, amely felefedezésre vár és hív bennünket gyermekeket, nevelőket, családokat.

A liturgia végén kis agapéra, közös beszélgetésre került sor a plébánia templomkertjében.

Ezen ünnepélyes keretek között vette kezdetét a 2022/2023-as nevelési év a Liliomkert Katolikus Óvodába, melyről KÉPEK is tanúskodnak.

Kirándulás a Bókay kertbenSzoborszentelés szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén