Vízkereszt- Házszentelés a Halacska csoportban

2022. január 08.

Mindenható, örök Isten!
Irgalmasságodban a Földet javaiddal töltöd be.
Kérlek, ennek a háznak a lakói nevében és aki itt talál menedéket, méltóztassál megáldani, megszentelni ezt a házat és lásd el javaiddal.
Áldd meg Uram kimeríthetetlen irgalmaddal mindazokat akik itt laknak, és add meg számukra az ég bőségét és mindazt a földi gazdagságot, ami az élethez szükséges, és hogy teljesüljenek azok a kívánságaik, amik méltányosak.
Amint abban az időben megáldottad Ábrahám, Izsák és Jakab házát,
ugyanígy kérlek, szolgád által méltóztassál megáldani ezt a házat is és megkeresztelni,
hogy falai között vegyenek lakást a Te Szent Angyalaid, hogy őrködjenek felette, védelmezzék.
Ekként biztosítva a védelmüket, a szeretetet és a harmóniát és a boldogságot.
A mi urunk, Jézus Krisztus által, és szent János, az ő szolgája által kérlek erre.
Ámen.

 

Készülődj fel Betlehem – karácsony várás a Liliom csoportbanÚjévi “szerencsehozó” hét a Halacska csoportban